DZIAŁANIA

ŚCIEŻKA WSPARCIA NR 1

1. KONSULTACJA KLINICZNA Z LEKARZEM PSYCHIATRĄ
(diagnoza zaburzeń psychicznych) – 5h/osoba

– konsultacja kliniczna podczas której UP przypisana zostanie jednostka numeryczna na podstawie międzynarodowego systemu klasyfikacji chorób i zaburzeń zachowania ICD 10 realizowana przez lekarza psychiatrę

EFEKT:

– karta usługi konsultacji klinicznej
– opinia lekarska
– protokół odbioru usługi

lub

ŚCIEŻKA WSPARCIA NR 2

1. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
dla osób wykluczonych społecznie 5h/osoba

konsultacja psychologiczna – problemowa, określająca mocne i słabe strony UP w poszczególnych obszarach funkcjonowania indywidualnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego, przeprowadzona przez psychologa.

EFEKT:

– karta usługi konsultacji psychologicznej
– opinia psychologa
– protokół odbioru usługi

2. DIAGNOZA POTRZEB UCZESTNIKÓW – IPD
8h/osoba, tj. 2 spotkania po 4h

Stworzenie IPD, przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników.
Diagnoza potrzeb bezrobotnych UP, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy przeprowadzana będzie we współpracy z PUP.

Stworzenie dla każdego uczestnika programu Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej – opracowane przez doradcę zawodowego we współpracy z psychiatrą, psychologiem.

EFEKT:

– IPD
– analiza sytuacji zawodowej, doświadczenia i kwalifikacji.
– profil SWOT – wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
– Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna (dla każdego UP zostanie określona indywidualna ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb, a co za tym idzie kompleksowe i zindywidualizowane formy wsparcia UP oraz kierunki działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej UP).

3. MENTORING/LIFE COACHING
średnio 40H/osoba (od 20h do 60h na 1 UP)
(rozpoczęcie po psychiatrze/psychologu – do końca stażu – w zależności od potrzeb)

– indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
– wsparcie UP udzielane na poziomie emocjonalnym oraz instrumentalnym dawanie wzorców poprzez przykład własnego życia, zachowania, radzenia sobie, interwencje i motywowanie UP w sytuacjach kryzysowych

EFEKT:

– karta usługi
– opis usługi
– kontrakt mentorialu
– kwestionariusz analizy potencjału
– powstanie dokumentacja w zależności od potrzeb UP i wykorzystanych
narzędzi

4. WARSZTAT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
40h (5 dni x 8h) – śr 12 grup x 10 UP

Treningi kompetencyjne o charakterze interpersonalnym i społecznym oraz przedsiębiorczym grupach(10 os)Tematy: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, techniki radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, zachowań w grupie, korzystania ze wsparcia społecznego, współpracy a także świadomości własnych zasobów i umiejętności wykorzystania ich.

12 gr.(10 os) x 20 godz. treningu kompetencji kluczowych interpersonalnych

12 gr.(10 os) x 20 godz. treningu kompetencji kluczowych psychospołecznych

KORZYŚCI:

– wzrost wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
– zidentyfikowanie własnych kompetencji personalnych i społecznych,
– szeroko pojęta wiedza o komunikacji interpersonalnej, ciekawy moduł o mowie ciała
– poznanie zachowań asertywnych i efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
– znajomość zasad dobrego wychowania,
– praktyczny trening interpersonalny

5. WARSZTAT AKTYWIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ
24H (3 DNI X 8H) – ŚR 12 GRUP X 10 UP

Program:

Zakres merytoryczny:

a) Strategia Poszukiwania Pracy – sposoby aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy, budowanie wizerunku pracownika na rynku pracy.

b) Analiza rynku pracy pod kątem wymagań , możliwości, predyspozycji i kwalifikacji UP.

c)Przygotowanie do Rozmowy Kwalifikacyjnej – szkolenie przygotowujące do bezpośredniego spotkania z pracodawcą.

d)Opracowanie zestawu pytań, symulację rozmowy kwalifikacyjnej z kamerą, omawianie błędów i korygowanie ich.

e)Profesjonalne CV i List Motywacyjny – opracowanie indywidualnych dokumentów aplikacyjnych (część merytoryczna dopasowana do wymagań docelowego stanowiska).

f)Profil na portalu zawodowym – opracowanie wirtualnego CV i profesjonalne przygotowanie profili na portalach zawodowych.

g)Analiza sieci kontaktów,

6. SZKOLENIA ZAWODOWE
ZAKOŃCZONE CERTYFIKATEM ZEWNĘTRZNYM

ŚREDNIO 90H – DLA 60 UP – 6 GRUP PO 10 UP

– zgodnie z IPD/IŚR

– szkolenia zgodne z preferencjami

7. Indywidualne pośrednictwo pracy – JOB COACHING

Działanie niezbędne dla znalezienia pracodawcy i stażu lub analiza miejsca stażu/pracy znalezionego samodzielnie przez UP pod kątem posiadanych możliwości/ograniczeń.

Wsparcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów proj.

10h/osoba x 120 UP

Spotkania przed lub w trakcie oraz po jego zakończeniu – według indywidualnych potrzeb UP

– rejestr ofert pracy

– CV + LM

– karta usługi + protokół

8. STAŻE ZAWODOWE – 5 MIESIĘCY

Indywidualne wsparcie psychologa – Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym.

Poradnictwo psychologiczne – indywidualna pomoc w przypadku wystąpienia obniżonego nastroju, niepokoju, kryzysu i innego rodzaju trudności średnio Indywidualny program psychoterapeutyczny –obejmuje pracę indywidualną z pacjentem., praca nad indywidualnym planem rozwoju osobistego.

Zarówno program wsparcia jak i ilość zaplanowanych do realizacji godzin zostanie dostosowana do potrzeb UP (określonych na podstawie diagnozy
i w IPD). Średnio zaplanowano 20 godzin na os. – dla 40 UP wymagających intensyfikacji wsparcia ze względu na zaburzenia psych. i/lub inne bariery w integracji społ., zaw. Wsparcie psychologiczne realizowane będzie przez psychologów – wolontariuszy (wkład własny). Wolontariusze będą spełniać wymogi zgodne z opisem w zad. 4.3 tj. wymagane posiadanie doświadczenia  zawodowego min.2 lata w pracy na podobnym stanowisku (lub 200h zrealizowanych zajęć) i doświadczenie w pracy ze zbieżną GD.

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031