MISJA KSIS IMPULS

 

Misją KSIS IMPULS jest:

  • promowanie i wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
  • udzielanie wsparcia we wszystkich formach społeczności lokalnej
  • działanie na rzecz rozwoju demokracji
  • działanie na rzecz integracji i aktywizacji społecznej
  • działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  • wspieranie przedsiębiorczości społecznej
  • podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin szczególnie de faworyzowanych społecznie