DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM: 07.03.2008 r. –  Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000301087

INFORMACJA DOTYCZĄCA NR REGON:  060341088
INFORMACJA DOTYCZĄCA NR  NIP: 71518885402
INFORMACJA DOTYCZĄCA NR KONTA: 49 8717 0009 2001 0004 8233 0001

Wysokość składki członkowskiej : 5 zł  na miesiąc