Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu “Wyzwalamy potencjał NEET”.

W związku z realizacją projektu “Wyzwalamy potencjał NEET” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu “Wyzwalamy potencjał NEET“.

MODUŁ 1 – WARSZTAT KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH
MODUŁ 2 – WARSZTAT AUTOPREZENTACJI
8 grup po 24 godziny na grupę tj. ogółem 192 godzin (grupa średnio 11 osób)

Miejsce realizacji:

96 godzin – Opole Lubelskie
96 godzin – Kraśnik

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego