Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia
usługi doradztwa zawodowego w formie doradztwa indywidualnego w ramach projektu pn. “Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego!”
(nr POKL.07.02.01-06-161/13).

Zamawiający: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik

Przedmiot i opis zamówienia:

  1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia doradztwa zawodowego indywidualnego, w ramach zadania 1 ww. projektu – dla  50 uczestników projektu.
  2. Jedna godzina doradztwa obejmuje 45 minut zajęć i 15 minut przerwy.
  3. Minimalny zakres tematyczny wsparcia doradczego:
  • określenie potrzeb i oczekiwań UP
  • opracowaniu dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania(IPD)

 

Tematyka: rynek pracy, analiza kwalifikacji i, umiejętności i predyspozycji i ich dostosowanie do ofert pracy, techniki i metody poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych itp. Podczas zajęć zostaną przeprowadzone z uczestnikami projektu ankiety dotyczące motywacji do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i nabywania kluczowych kompetencji społecznych jak również nabycia/zwiększenia umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia i nabywania kluczowych kompetencji społecznych, na podstawie których zostanie wystawiona Opinia o Uczestniku Projektu, wg. Regulaminu Projektu.

  1. Zamawiający zapewni salę/sale na terenie Kraśnika dostosowaną do przeprowadzenia doradztwa indywidualnego, z dostępem do światła dziennego, wyposażoną w krzesła oraz stół/stoliki umożliwiające wygodny udział w doradztwie.

Termin realizacji zamówienia: od 08.10.2014 do 30.11.2014 r.

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

-doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego co najmniej 200 przeprowadz. h szkolenia

lub

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa zawodowego oraz doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego

Wykonawca składa ofertę podając cenę brutto za 1 godzinę doradztwa opisanego
w przedmiocie zamówienia. Termin złożenia oferty – 06.10.2014 r.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik lub w biurze projektu, ul Lubelska 94, 23-200 Krasnik.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

Dodatkowe informacje:

  1. Forma płatności – przelew na rachunek osobisty lub wypłata gotówką na podstawie wypełnionych kart pracy
  2. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego:

- Danuta Szydłowska , e-mail: dszydlowska@mops.krasnik.pl

 

pasek