Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia
usługi doradztwa zawodowego w formie indywidualnej rozmowy rekrutacyjnej z kandydatami na Uczestników Projektu pn. “Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego!”
(nr POKL.07.02.01-06-161/13).

Zamawiający: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik

Przedmiot i opis zamówienia:

  1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na UP w ramach zadania 5 ww. projektu – dla  min 60 osób
  2. Określono czas trwania spotkania na 1 osobę – 0.5 h
  3. Minimalny zakres tematyczny wsparcia doradczego:
  • Ocena motywacji kandydata do uczestnictwa w projekcie
  • określenie potrzeb i oczekiwań UP
  • określenie predyspozycji i kierunku szkoleń

 

Zamawiający zapewni salę/sale na terenie Kraśnika lub innej gminy dostosowaną do przeprowadzenia doradztwa indywidualnego, z dostępem do światła dziennego, wyposażoną w krzesła oraz stół/stoliki umożliwiające wygodny udział w doradztwie.

Termin realizacji zamówienia: od 06.10.2014 do 08.10.11.2014 r.

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa zawodowego oraz doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego

Wykonawca składa ofertę podając cenę brutto za 1 godzinę doradztwa opisanego
w przedmiocie zamówienia. Termin złożenia oferty – 05.10.2014 r.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik lub w biurze projektu, ul Lubelska 94, 23-200 Krasnik.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

Dodatkowe informacje:

  1. Forma płatności – przelew na rachunek osobisty lub wypłata gotówką na podstawie wypełnionych kart – wstępnej oceny predyspozycji zawodowych kandydata na etapie rekrutacji
  2. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego:

- Danuta Szydłowska , e-mail: dszydlowska@mops.krasnik.pl
 

pasek