Author Archives: admin

OGŁOSZENIE

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie „Kuźnia pracy” na stanowisko : asystent osoby niepełnosprawnej.

Wymagania:

dyspozycyjność
komunikatywność
empatyczność

Chętni wolontariusze mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr. 81 8251580 do. P. Edyty Poleszak lub osobiście, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik, pok. Nr 1.

Informujemy, że w dniu 02.11.2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która oceniła wnioski rekrutacyjne pod względem merytorycznym. Do projektu zostało przyjętych 9 osób, które zostały powiadomione telefonicznie

W dniu 31.10.2019 odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która oceniła wnioski potencjalnych Uczestników Projektu Kuźnia pracy. Wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie spełniają kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnych etapów oceny.

O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy niebawem

Informujemy, że w dniu 02.11.2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która oceniła wnioski rekrutacyjne pod względem merytorycznym. Do projektu zostało przyjętych 10 osób, które zostały powiadomione telefonicznie

W dniu 20.10.2019 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która oceniła wnioski potencjalnych Uczestników Projektu Kuźnia pracy pod względem formalnym. Wszystkie spełniają kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnych etapów oceny.

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku zaprasza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej do udziału w projekcie „Kuźnia pracy”.

Oferujemy:

– Konsultację psychologiczną oraz kliniczną

– Diagnozę potrzeb UP – IPD

– Mentoring – life coaching

– Warsztaty kompetencji społecznych

– Warsztaty aktywizacji edukacyjno zawodowej

– Szkolenia zawodowe

– Indywidualne pośrednictwo pracy – JOB COACHING

– Staże zawodowe – 5 miesięcy

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Tel. 785559615

Biuro projektu:

Ul Grunwaldzka 4A, 23-200 Kraśnik

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!!!

Informacja z wyboru oferty w ramach rozeznania rynku na wyłonienie doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidulnego Doradztwa Zawodowego

w ramach projektu nr POWR.01.02.01-06-0138/16 pt „Wyzwalamy potencjał NEET” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

W dniu 16.09.2017 r odbyła się ocena złożonych ofert w celu rozeznania rynku na usługę: przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego.

Informujemy, że została wybrana oferta P. Iwony Rachoń, która zaproponowała najniższą cenę 75 zł/os..

dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego Doradztwa Zawodowego

„Diagnozy kompetencji zawodowych i tworzenia IPD”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku,

w ramach projektu „Wyzwalamy potencjał NEET” nr POWR.01.02.01-06-0138/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybór Wykonawcy/Wykonawców bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Liderem Projektu „Wyzwalamy potencjał NEET” jest Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS. Projekt realizowany w partnerstwie z Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak”.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Informacja o wynikach postępowania nr 2/WPN/2017 na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Wyzwalamy potencjał NEET”.

Informacja o wyborze ofert : plik do pobrania

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Wyzwalamy potencjał NEET”.

W związku z realizacją projektu „Wyzwalamy potencjał NEET” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Wyzwalamy potencjał NEET„.

MODUŁ 1 – WARSZTAT KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH
MODUŁ 2 – WARSZTAT AUTOPREZENTACJI
8 grup po 24 godziny na grupę tj. ogółem 192 godzin (grupa średnio 11 osób)

Miejsce realizacji:

96 godzin – Opole Lubelskie
96 godzin – Kraśnik

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego

O PROJEKCIE

Projekt „Wyzwalamy potencjał NEET” jest realizowany przez Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” z siedzibą w Opolu Lubelskim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 489 534,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 415 057,83 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie niezbędnych na rynku pracy umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, a przez to zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród minimum 110 osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów kraśnickiego i opolskiego województwa lubelskiego.

GWARANTUJEMY:

  •  stypendium szkoleniowe w wysokości 8,55 zł brutto za godzinę (łącznie ze wszystkimi obciążeniami),
  • stypendium stażowe w wysokości 1 850,00  brutto za każdy miesiąc stażu (łącznie ze wszystkimi obciążeniami),
  • zwrot kosztów dojazdu – średnio 10,00 zł za dzień,
  • ubezpieczenie NNW,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek / ciepły posiłek podczas zajęć,
  • profesjonalną kadrę trenerów i wykładowców,
  • certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r.  potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

 

Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci

L.P. Imię i nazwisko Liczba uzyskanych punktów
Katarzyna Stachyra 24
Aneta Kostkowska 24
Wnuk Ewa 24
Ilona Stępień 24
Aleksandra Chyła 24
Agata Dębniewska 24
Barbara Dudek 24
Beata Jurak 23
Agnieszka Majerowska 23
Katarzyna Piasecka 23
Teresa Sosenko 23
Jadwiga Wnuczek 23
Agnieszka Kowalczyk 23
Ostrowska Aneta 23
Wioleta Kancik 22 Lista Rezerwowa
Pęzioł Agnieszka 22 Lista Rezerwowa
Ewa Łakoma 22 Lista Rezerwowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia
usługi szkolenia „Opiekunka osób starszych niepełnosprawnych i dzieci”
 w ramach

Projektu pn. „Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego!”
(nr POKL.07.02.01-06-161/13).

Zamawiający: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Zapytanie ofertowe dotyczące
przeprowadzenia  usługi szkolenia ” Kucharz – piekarz”
 w ramach

Projektu pn. „Staż na start – aktywizacja zawodowa powiatu kraśnickiego!”
(nr POKL.07.02.01-06-161/13).

Zamawiający: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031