Author Archives: admin

WAŻNE!

Informujemy, że w związku z pandemią zmieniamy zasady i godziny funkcjonowania BIURA PROJEKTU.

Od dzisiaj do odwołania Zespół Projektowy pracuje zdalnie. Uczestnicy Projektu w każdej sprawie mogą kontaktować się telefonicznie z Kierownikiem Projektu P. Danutą Szydłowską tel. 785559615 lub Specjalistą ds. wsparcia P. Edytą Poleszak 698695790.

W razie potrzeby proszę kontaktować się z mentorami/coachami oraz naszymi psychologami, którzy są do Państwa dyspozycji. Proszę umawiać się na indywidualne spotkania z zachowaniem zalecanych środków ostrożności lub na rozmowy online poprzez komunikatory.

Osoby na stażach prosimy o zgłaszanie trudności dot. odbywania staży w związku z pandemią.

Jak ustrzec się Covid 19?

  1. Częste mycie rąk
  2. Niepodawanie dłoni i unikanie uścisków
  3. Płatności bezgotówkowe w czasie COVID-19
  4. Unikanie dotykania ust, nosa i oczu
  5. Mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych
  6. Ostrożne korzystanie z telefonu i jego dezynfekowanie
  7. Utrzymywanie dystansu od rozmówcy
  8. Higiena podczas kaszlu i kichania
  9. Odpowiednie odżywianie i nawadnianie organizmu
  10. Korzystanie z zaufanych źródeł informujących o koronawirusie

Pierwsza grupa zakończyła szkolenie „Pracownik biurowy CCC” . Informujemy, że wszyscy uczestnicy zakończyli i pozytywnie zdali egzamin. Uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Od jutra rozpoczynamy szkolenia. Pierwsza grupa rozpoczyna zajęcia w wyścigu po zdobycie kwalifikacji: pracownik biurowy CCC. Zajęcia odbywają się w przy ul. Piaskowa 9 w CDS Projekt. Rozpoczęcie zajęć o godz. 8.00.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z pomocy asystentów. Potrzebę korzystania z usługi proszę zgłaszać do Biura projektu.

Kraśnik. 31.01.2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, informuje, iż zgodnie z zapytaniem ofertowym na usługę cateringową (kod CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) z dnia 24.01.2020r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FHU „JARKRAS2” Anna Cybulak

23-200 Kraśnik, ul: Osterwy 4/32

31Cena brutto za jeden obiad wraz z cateringiem kawowym na osobę: 25 zł

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na usługę cateringową (kod CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Zasadę Rozeznania Rynku określoną w „Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. dwudaniowego ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku podczas całodniowej przerwy kawowej, na terenie miasta Kraśnik, dla uczestników projektu „Kuźnia Pracy”, realizowanego przez Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z miastem Kraśnik/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informujemy, że pierwsza grupa, która ukończyła przewidzianą ścieżkę przygotowań, reintegracji rozpoczęła staże zawodowe. Odbywają się one w różnych instytucjach, przedsięb

iorstwach a nasi stażyści próbują swoich sił wykonując różne zawody.

UWAGA: Uczestnicy projektu w razie potrzeby mogą w każdej chwili korzystać z usług naszych sympatycznych mentorek /coachów. Kontaktując się telefonicznie pod numerem 785559615 proszę umawiać się indywidualnie na spotkania.

UWAGA:

Informujemy, że w ramach projektu Uczestnicy Projektu mogą korzystać z usług psychologa, zatrudnionego przez Realizatora. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

Trwają warsztaty kompetencji społecznych oraz kompetencji edukacyjno-zawodowych. Uczestnicy, którzy zakończą udział w warsztatach już w styczniu rozpoczną staże zawodowe.

Podczas warsztatów towarzyszą Państwu asystenci, którzy służą pomocą w różnych sytuacjach podczas wykładów oraz podczas przerw. W razie potrzeby, asystencji mogą towarzyszyć Państwu również e drodze na warsztaty i z powrotem..

Warsztaty odbywają się w wynajmowanych przez nas salach, ul. Narutowicza 1

 

W dniu 20.11.2019 Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która oceniła wnioski rekrutacyjne pod względem formalnym i merytorycznym. Do projektu zostało przyjętych kolejnych 7 osób. Wszystkie osoby zostały poinformowane telefonicznie

UWAGA: Uczestnicy projektu w razie potrzeby mogą w każdej chwili korzystać z usług naszych sympatycznych mentorek /coachów. Kontaktując się telefonicznie proszę umawiać się indywidualnie na spotkania.

Rozpoczęliśmy spotkania indywidualne doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy – jobcocha z Uczestnikami projektu. Dla Państwa komfortu, odbywają się one w przestronnych pomieszczeniach, wyposażonych w potrzebny sprzęt oraz odpowiednie wyposażenie.

 

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Kuźnia pracy” trwa.

W dniu 14.11.2019 Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która oceniła wnioski rekrutacyjne pod względem formalnym i merytorycznym. Do projektu zostało przyjętych kolejnych 5 osób. Wszystkie osoby zostały poinformowane telefonicznie

Czerwiec 2021
P W Ś C P S N
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930